Please update your Flash Player to view content.
poniedziałek, 08 marzec 2010 00:00

OGŁOSZENIE: Masz Głos, Masz Wybór

Written by 

W związku z wyrokiem sądowym w sprawie pomiędzy Jolantą Barską, Burmistrzem Nysy, a inicjatorami referendum zwanymi członkami Komitetu Referendalnego Sygn. akt: I Ns 42/10 oraz postanowieniem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w rzeczonej sprawie, Stowarzyszenie Ad Astra postanowiło przesunąć termin debaty publicznej planowanej na dzień 20 marca 2010. Data zostanie ustalona w późniejszym terminie.

 

Uzasadnienie: W związku z oświadczeniami Komitetu Referendalnego o odmowie respektowania prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Stowarzyszenie podjęło decyzję o odwo­łaniu debaty, aby swoimi działaniami nie przyczyniać się do naruszeń prawa w trakcie kampanii refe­rendalnej.

Fragment z postanowienia sądu: „W przedmiotowej sprawie uczestnicy postępowania (Komitet Referendalny) poprzez podawanie w ulotce ewidentnie nieprawdziwych informacji wykroczyli poza dozwolone ramy krytyki, polemiki i debaty publicznej w okresie kampanii, a takie działanie nie może być w żadnym razie uzasadnione prawem do swobodnego wyrażania opinii” - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Stowarzyszenie Ad Astra w Nysie jest uczestnikiem akcji „Masz głos, masz wybór”, programu ope­racyjnego Fundacji im. Stefana Batorego realizowanego we współpracy ze warszawskim Stowarzy­szeniem Szkoła Liderów.

Celem akcji jest zainteresowanie obywateli sprawami społeczności lokalnej i zachęcenie ich do świa­domego udziału w wyborach samorządowych, zarówno poprzez korzystanie z biernego, jak i czyn­nego prawa wyborczego.

W ramach akcji zaplanowanej na rok 2010 zostaną podjęte następujące działania:

 

Zadanie 1: Mapa lokalnych problemów (diagnoza lokalna) 

Ponieważ chcemy przekonać mieszkańców, że udział w wyborach samorządowych ma sens (od władz lokalnych zależy, które z ich pro­blemów zostaną rozwiązane), musimy zacząć od poznania opinii mieszkańców, o tym, co utrudnia im życie i jakich ułatwień oczekują.

Zadanie 2: Dobrzy kandydaci 

Często wyborcy narzekają, że nie mają na kogo głosować. Postarajmy się, aby mieli większy i lepszy wybór. Sprawmy, żeby na listach kandydatów znalazło się więcej „nowych twarzy”, więcej osób znanych ze swej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Zadanie 3: Nasza gmina 2030 

W maju przypada 20. rocznica pierwszych wyborów samorządowych. Dla władz samorządowych będzie to okazja, aby pochwalić się swoimi dokonaniami. My proponujemy spojrzenie w przyszłość.

Zadanie 4: Przedwyborcza debata o lokalnych problemach

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie i przeprowadzenie przedwyborczej debaty o lokalnych problemach. Do udziału w debacie na­leży zaprosić mieszkańców, przedstawicieli lokalnych organizacji i instytucji oraz, w miarę możliwości, wszystkich kandydatek/kandyda­tów na wójtów, burmistrzów i prezydentów lub na radnych reprezentujących różne komitety wyborcze.

Zadanie 5: Wysoka frekwencja

Ostatnie etap to dotarcie z informacją o wyborach do jak największej liczby mieszkańców i zachęcenie ich do udziału w głosowaniu.

Masz wybór

Czy Ad Astra jest widoczna w Nysie?

Oczywiście! - 0%
Czasami - 100%
Za mało się angażujecie - 0%
Nie widać Was zupełnie - 0%

Total votes: 2
The voting for this poll has ended on: 30 Sie 2012 - 15:43

Lubisz nas?

Dom Dwóch Kultur

dom dwóch kultur

visegrad_find

 

Szlachetna Paczka

 

 

 

 

 

| + -